Gi en gave! 

Program våren 2024

Januar


Søndag 7. januar - kl. 16:00

Juletrefest


Tirsdag 9. januar - kl.17:00

Kvinneforening

Med: Anne Brundtland

Fredag 12. januar - kl.19:00

Fredagsklubben


Søndag 14. januar - kl.18:00

Sangmøte

Med: Reino og Inger Lise Andersen

Tirsdag 16. januar - kl.19:00

Stille stund

Bønn og samtale

Torsdag 18. januar - kl.19:00

Temamøte

Med: Åse Saltbones

Fredag 26. januar - kl.19:00

Fredagsklubben


Søndag 28. januar - kl.17:00

Familiegudstjeneste

Ekko deltar

Onsdag 31. januar - kl.19:00

Sangcafé


Februar


Mandag 5. februar - kl. 18:30

Årsmøte


Fredag 9. februar - kl. 19:00

Fredagsklubben


Søndag 11. februar - kl. 18:00

Misjonsfest

Med Kirsten og Erik Bøhler
Caritas synger

Tirsdag 20. februar - kl.19:00

Stille stund

Bønn og samtale

Torsdag 22. februar - kl.19:00

Temamøte

Med: Ole Kristian Delviken

Onsdag 28. februar - kl.19:00

Sangkafé


Mars


Søndag 3. mars - kl. 18:00

Møte

Med: Per Morten Wiig og Eureka

Fredag 9. mars - kl.19:00

Fredagsklubben


Tirsdag 12. mars - kl. 18:30

Kvinneforening

Med: Kirsten Brandsæther

Onsdag 13. mars - kl.19:00

Fellesmøte om menneskeverd - Sion i Råde


Søndag 17. mars - kl. 17:00

Jubileumskonsert

Med: Helge Heen, Caritas og Ekko
Trekning lotteriet

Tirsdag 19. mars - kl.19:00

Stille stund

Bønn og samtale

Torsdag 21. mars - kl.19:00

Temamøte - Påskemåltidet

Med: Tor A Grimstad, Åse Saltbones og Anne Brundtland

Fredag 22. mars - kl.19:00

Fredagsklubben


Onsdag 27. mars - kl. 19:00

Sangkafé

April


Søndag 1. april - kl. 11:00

Påskegudstjeneste


Fredag 5. april - kl.19:00

Fredagsklubben


Søndag 7. april - kl. 18:00

Møte

Med: Margrethe Thomassen og Roger Uppstrøm

Tirsdag 9. april - kl. 18:30

Kvinneforening

Med: Gerd Dahlman Johansen

Mandag 15. april - kl. 19:00

Damenes Aften

Med: Tonje Bergh

Tirsdag 16. mars - kl.19:00

Stille stund

Bønn og samtale

Fredag 19. april - kl.19:00

Fredagsklubben


Søndag 21. april - kl.17:00

Familiemøte

Med: Astri Lande  og Ekko

Onsdag 24. april - kl. 19:00

Sangkafé

Mai


Fredag 3. mai- kl.19:00

Fredagsklubben


Søndag 5. mai - kl. 18:00

Møte

Med: Rolf Kristian Skaar og Good News

Tirsdag 14. mai - kl. 18:30

Kvinneforening

Med: Torhild Nordberg

Tirsdag 21. mai kl 19:00

Stille stund

Juni


Søndag 9. juni - kl. 18:00

SOMMERFEST

Med: Gen.sek. Kjetil Vestel Haga og Betlehem musikklag

Tirsdag 11. juni - kl. 18:30

Kvinneforening

Med: Torill Bredeg

Tirsdag 18. juni kl 19:00

Stille stund