Gi en gave! 

Program våren 2022

Januar 


Tirsdag 11. januar - kl. 18:30

Kvinneforening

Med: Astrid Langmoen Olsen

Fredag 14. januar - kl. 19:00

Fredagsklubben


Søndag 16. januar - kl. 18:00

Søndagsmøte

Med:  Tore Krogstad (tale). Sang ved  Øistein Molteberg

Tirsdag 18. januar - kl. 19:00

Stille stund

Torsdag 20. januar - kl. 19:00

Temakveld om Hans Nielsen Hauge

Med: Svein Høiden

Onsdag 26. januar - kl.19:00

Sangkafé

Med: Terje Kingsrød (sang), Moslått og Båtvik (sang), Markus Aaboen (Trompet)

Fredag 28. januar - kl. 19:00

Fredagsklubben


Søndag 30. januar - kl. 17:00

Familiemøte

Med: Toril Bredeg (andakt)  Ekko (sang)

Februar 


Torsdag  3.  februar - kl.19:00

Temakveld: Lesning av Markusevangeliet - Del 1

Med: Jon Thoresen

Tirsdag 8. februar - kl.18:30

Kvinneforening

Med: Astrid Bjørk Andreassen

Fredag 11. februar - kl.19:00

Fredagsklubben


Mandag 14. februar - kl. 19:00

Damenes Aften

Med: Forfatter Kristin M. Huage

Tirsdag 15. februar - kl.19:00

Stille stund


Søndag 20. februar - kl. 18:00

Gudstjeneste

Med: Sokneprest Arne-Leon Risholm. Kirkekaffe.
Sang ved Jon Thoresen og Tom Gulbrandsen

Onsdag 23. februar - kl.19:00

Sangkafé


Mandag 28. februar - kl. 19:00

Årsmøte


Mars


Søndag 6. mars - kl. 17:00

Familiemøte

Med: Ingrid Melvær Vego(andakt) og Ekko (sang)

Tirsdag 8. mars - kl. 18:30

Kvinneforening

Med: Anne Brundtland

Torsdag  10.  mars - kl. 19:00

Temakveld: Lesning av Markusevangeliet - Del 2

Med: Jon Thoresen

Fredag 11. mars - kl. 19:00

Fredagsklubben

Tirsdag 15. mars - kl. 19:00

Stille stund

Søndag 20. mars - kl. 18:00

Søndagsmøte

Med: Stian Solem (tale)

Sang v/ Anne Brundtland

Fredag 25. mars - kl. 19:00

Fredagsklubben

Onsdag 30. mars - kl. 19:00

Sangkafé

April


Søndag 3. april - kl. 17:00

Familiemøte

Med: Helge Heen (andakt)
Sang v/ Ekko

Tirsdag 5. april - kl. 19:00

Damenes Aften

Torsdag  7.  april - kl. 19:00

Temakveld: Lesning av Markusevangeliet - Del 3

Med: Jon Thoresen

Mandag 18. april - kl. 11:00

Gudstjeneste 2. påskedag

Kirkekaffe.

Tirsdag 19. april - kl. 18:30

Kvinneforening

Med: Anne Brun Andersen

Fredag 22. april - kl. 19:00

Fredagsklubben

Søndag 24. april - kl. 18:00

Søndagsmøte

Med: Sverre Fjeldberg (taler)
Sang v/ Margrethe og Morten Thomassen

Tirsdag 26. april - kl. 19:00

Stille stund

Onsdag 27. april - kl. 19:00

Sangkafé

Mai


Fredag 6. mai - kl. 19:00

Fredagsklubben på tur!

Søndag  8. mai - kl: 18:00

Søndagsmøte

Med: Svein Femtehjell (taler) 

Eureka kommer og synger.

Tirsdag 10. mai - kl. 18:30

Kvinneforening

Med: Ellen Lindheim Slettevold

Tirsdag 24. mai - kl. 19:00

Stille stund

Juni


Søndag  10. juni - kl: 18:00

Sommerfest

Med: Berit Kristoffersen (taler) og musikk v/ Marit Mossik, Oda M. Bernhardsen og Christian Haugen

Tirsdag 14. juni - kl. 18:30

Kvinneforening

Med: Toril Bredeg

Tirsdag 21. juni - kl. 19:00

Bønnemøte