Vestre Råde og Saltnes Normisjon
 

Effata bedehus:

Andersrødveien 15, 1642 SALTNES.  Leder: Ola Kr. Rusaanes  Mobil: 91709151 E-post: rusaanes@online.no

Gavekonto: 10141963630 VIPPS: 18474  Nettredaktør: Tor Arne Hustvedt


 

Program høsten 2020


Velkommen til Effata høsten 2020.
Her kan du laste ned halvårets program: 
Program høsten 2020

På Effata tar vi anbefalingene om smittevern på alvor:
• Syke i risikogruppene anbefales å holde seg hjemme. På forespørsel vil vi søke å finne ordninger som bidrar til at hjemmeværende syke kan følge utvalgte arrangementer via nett
• Som arrangør sørger vi for at de som er til stede kan holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. På Effata betyr det maks. 50 møtedeltakere (+ stab).
• Som arrangør skal vi ha oversikt over hvem som er til stede. Påmelding er ikke nødvendig, men vi fører navneliste ved frammøte; grense settes ved 50 personer
• Servering forenkles. Med noen unntak vil kaffe/te og litt og bite i som regel bli servert rett i forkant av arrangementene (fra 15 minutter før). Det brukes éngangsservice
• Vi er nøye med renholdet i forkant av og underveis i arrangementeneDel Twitter Del på Twitter

Nyheter:

 

Nye coronaregler januar 2021

 
 

HØSTBASAREN 2020

 
 

På Effata tar vi anbefalingene om smittevern på alvor:

 
 

Høstbasaren 2020 er avlyst, Høstlotteriet trekkes via Facebook

 
 

Program høsten 2020

 
 

Velkommen til sommerfest 7.juni 2020

 
 

Koronasmitte

 
 

Program våren 2020

 
 

Program høsten 2019

 
 

Program våren 2019

 
 
Annonse: